Kongen havde i november 1520 henrettet 82 svenske adelsmænd, en begivenhed der sidenhen er blevet kendt som Det Stockholmske Blodbad.
Nedbrydning og genopbygning af Kalø Slot?
Et næsten umuligt forehavende.Skeel Far F Christen greve Skeel Til.Borgen mistede efterhånden sin militære værdi og blev systematisk nedrevet i 1672.Vigtige Årstal 1579.Skeel, mor M, charlotte Amalie, skeel, lunge.Rosenkrantz Oldemor FFM Birgitte Pallesdatter Rosenkrantz Farfar FF Jørgen Skeel Til Sostrup.m.
Gustav Vasas oprør var succesfuldt, og svenskeren kunne i 1523 lade sig udråbe til konge af Sverige.
Den krones med hvedholm slot jul Jørgen Skeels våben fremholdt af to løver og en inskriptionstavle med årstallet 1617 flankeret af hans to fruers våbner.
I 1340 lå der imidlertid allerede lotto dk idag inden Valdemar Atterdags kongevalg senere samme år en borg på Kalø, som blev betragtet som en af Jyllands hovedborge, så enten poke word sentence var Erik Menveds borg aldrig blevet revet ned, eller også var den blevet genopbygget under Christoffer.Den udbredte modstand mod Erik Menveds tvangsborge kom frem, da hans efterfølger, Christoffer., i sin håndfæstning af 1320 måtte love at nedrive alle borge i Jylland undtagen de gamle borge Riberhus, Koldinghus og Skanderborg.Da Caroline Eleonora Agnes Raben kom tilbage til Ulstrup indrettede hun herregården efter tidens rokoko-stil.Det østvendte hjørneværelse kaldes »Blicherstuen«efter den jyske»nationalforfatters« mange ophold på Ulstrup.Førstesalen er under renovering med afdækning af de bemalede 1700-tals vægfelter og rester af rokokotapeter.Ulstrup var sjældent beboet, men fungerede dog i 1700-tallet som enkesæde for Augusta von Winterfeldt, gift Skeel og senere Caroline Eleonora Agnes Raben, gift Scheel.