Har du bestået din adgangsgivende eksamen i 2004 eller senere, kan du finde dit eksamensbevis, når du er logget ind.
Hvis du har været udsat for usædvanlige forhold, som har påvirket din adgangsgivende eksamen, har du mulighed for at søge dispensation.
Hold derfor fokus, vær kort og præcis og sørg for, at din ansøgning er gennemarbejdet.Relevante uddannelsesforløb kan for eksempel være: Beståede dele fra en mellemlang videregående uddannelse (fx lærereksamen, sygeplejerske).Juli med henblik på ansøgning om betinget optagelse, må du som udgangspunkt kun supplere ét fag ét niveau, som skal være bestået umiddelbart efter studiestart.Selv om du får dispensation til at søge adgang med særlig tilladelse, er du ikke garanteret en studieplads, men dispensationen sikrer, at din ansøgning vurderes på lige fod med andre ansøgere i kvote.Skal jeg til optagelsesprøve eller samtale?Foregår uddannelsen på engelsk, skal du som minimum have sproglige kompetencer, der svarer til engelsk på B-niveau.Overskridelse af ansøgningsfrist eller dokumentationsfrist casino manager salary las vegas Det er normalt ikke muligt at aflevere en ansøgning eller bilag efter de givne frister.Du kan derfor ikke se adgangskvotienten for det år, du søger ind, når du udfylder din kvote 1 ansøgning.Det betyder, at har du et eksamensgennemsnit, der matcher denne eller er højere, er du sikret en plads.Hvis din dispensationsansøgning imødekommes vil den kun gælde for Aarhus Universitet og den/de uddannelser, du har søgt ind på det pågældende.Specifikke adgangskrav anerkendelse af tilsvarende faglige kvalifikationer.
Er der ledige pladser, bliver de nemlig fordelt på ansøgere med et lavere gennemsnit.
Tidsperioden kan forlænges med det antal år, du har været forhindret les flottes i at påbegynde uddannelsen.
Søger du ind på en professionsbachelor, er dine muligheder ofte bedre for at komme igennem nåleøjet i kvote.Det betyder, at dit eksamensgennemsnit vil blive ganget med 1,08, når uddannelsesinstitutionen vurderer din ansøgning.I andre tilfælde skal du sammen med din dispensationsansøgning ( brug Skema B ) uploade dokumentation for de faglige kvalifikationer, som du mener svarer til adgangskravene.Husk dog altid, at når en ansøgning er underskrevet, kan du kun ændre i prioriteringsrækkefølgen eller bilagene.Dispensation kan tildeles, såfremt vi vurderer at: Du af helbredsmæssige årsager ikke længere kan anvende en tidligere gennemført uddannelse på arbejdsmarkedet.Klik dig videre neden for og læs mere om, hvad du skal være opmærksom på, når du udfylder din ansøgning.Bekendtgørelser/Lovgivning, dispensationsmulighederne er fastsat af Uddannelses- og Forskningsministeriet i de relevante bekendtgørelser og i Aarhus Universitets casino fantasia monterrey regelsæt.Så skal du søge via Den Koordinerede Tilmelding (KOT).