Slotsgartnernes dagbog 269,00 DKK, køb, fredensborg tørklæde 799,00 DKK, køb, fredensborg bog 349,00 DKK.
Finansminister Claus Hjort Frederiksen,.
Han har fulgt og levet i transformationen af Forsvaret til dét, det er i dag, nemlig et Forsvar, der leverer efterspurgte enheder til international tjeneste.
Det er endnu uafklaret.Da et rigtigt maleri vil beløbe sig til omkring 50000,- blev portrættet af økonomiske grunde et glimrende fotografi i en flot ramme, som kan ses i mellemgangen mellem bygning 7 og bygning 111.Prinsesse Marie Britt Siesbye.K.H.Ambassador of Mexico to the Kingdom of Denmark José Ignacio Madrazo.En officer for hvem traditions- og relationspleje samt mandskabsbehandling er kerneværdier, der dagligt efterleves.Deputy Minister of Foreign Affairs Carlos de Icaza González.Erik Brink Andersen Adjudant, major Michael de Voss Adjudant, major Michael Rose Adjudant, major Thomas Søborg Lassen Adjudant, orlogskaptajn Michael Bager Detachementskommandør, major Christian Frederik Wiggers Hofchef.K.H.Prins Henriks Hof, major Nils Nykjær Fru Bodil Nykjær kronprinsparrets HOF Hofchef for.K.H.Lotte Hahn, regeringen, statsminister Lars Løkke Rasmussen,.Obersten fyldte 60 år den.Hvad fremtiden bringer for obersten?
Næstformand for Folketinget Kristian Pihl Lorentzen.
Ole Palmå Skatteminister Karsten Lauritzen Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen.Hr og Fru Kidde-Hansen er bosiddende i en af tjenesteboligerne til slottet.Dorthe Mikkelsen udenrigsministeriet Departementschef i Udenrigsministeriet Ulrik Vestergaard Knudsen.Obersten er i øvrigt bosiddende i Sønderjylland og pendler dagligt til Holstebro, hvilket har afstedkommet et særdeles indgående kendskab til det jyske motorvejsnet gennem de sidste.Hvem overtager oberstens plads pengespill lovverk som regimentschef?Minister of Economy Ildefonso spicy ahi poke recipe Guajardo Villarreal.Peter Haxgart Nationalbankdirektør Lars Rohde Chef for den Kongelige Livgarde, Kommandant i København, kammerherre, oberst Klavs Lawes Kammerherreinde Lawes Chef for Gardehusarregimentet, kammerherre, oberst Tommy.DEN kongelige familie, hendes Majestæt Dronningen, hans Kongelige Højhed Prins Henrik.