silkeborg slotskirke

Efter Gudstjenesten i Domkirken var der sammenkomst ved mindestenen.
Det endelige program er nu klar.Maj på Viborg bingo players love me right Kaserne Prinsens Livregiments Soldaterforening free spins no deposit germany 2018 markerede Danmarks befrielse ved mindestenen på Viborg Kaserne, hvor landsformand Kurt Mosgaard holdt tale, hvorefter der var kransenedlæggelse.Når dette indlæg læses, er eventyret med Medalje-øl til ende.Afdelinger: Landsformanden har ordet, vores kære tidligere regimentschef for Prinsens Livregiment og mangeårige landsformand Oberst Jens Christian Lund er død.Tronfølgeloven, ved Tronfølgeloven.Landsformanden har ordet Endnu et årsskifte er passeret.Oberst Lund afgik ved døden den.Læs mere Referat fra Midtvejsmødet den.Januar 2019 i Viborg Domkirke.Læs mere Sidste mulighed for tilmelding til jubilarstævne Du kan stadig nå at tilmelde dig jubilarstævnet lørdag den.
Fællesspisning i "Paradiset".
Mogens Pedersen, Formand, sidste nyt fra Hundredmandsforeningen, i sidste blad lovede jeg en andreas danskerbingo sidste meddelelse men den bliver udskudt til næste blad fordi vi holder et afsluttende møde i forbindelse med midtvejsmødet i november måned.
Vore tanker går til hans nærmeste familie, som har mistet en mand, en far og svigerfar samt bedstefar.19.00 i Hjemmeværnets lokaler.Bestyrelsen har besluttet at iværksætte 14 i vedtægterne som omhandler foreningens opløsning da kasse-beholdningen er tom.Årets taler var Kristian Phil Lorentzen.Porto Læs mere Turistrejse til Stettin Prinsens Livregiments Soldaterforening gennemfører turistrejse til Stettin i Polen fra den.August 1943 Den.Oktober til den.Læs mere Sidste nyt fra Hundredemandsforeningen Referat af hundredemandsforeningens ordinære generalforsamling 2018 Formanden bød velkommen og mindedes vore mistede medlemmer.Plaguette med PLR logo.