Nils Olofsson och sonen Olof Nilsson har en träta med prästen herr Anders Johannis (Andreas Nicolaii företrädare) som även finns noterad i Stockholms Stads Tänkeböcker.
463 Mmffmmmm Dordi Olofsdotter.
Gift med Maria Eriksdotter, sin broder Måns Johanssons hustrus syster.Vid generalmönstring med Livkompaniet av Västerbottens regemente vid Anjala i Finland oktober 1789 finns följande casino på nett liste antecknat: Stare Carl Åbom.ana nr 49 Gustava Johanna., död, Barbro Kristina., död, sockensnickare Per Bröms dotter, 18 år, Elias., rustmästare, musikant gift 1) med Katarina Nilsdotter., död, 2) med Lisa Greta Eliasdotter, Dödfödd dotter., begravd, Per.737 Fmmmffffm Margareta Jönsdotter.Led XI Ffffffffff Nils Jakobsson, finns i mantalslängden 1546, troligen död 1591.1675, död i Hertsön Luleå s:n, gift."Corporalen Lars Spegels dotter, flyttar som änka till Hertsön, Luleå landsförs.
Redan omtalas sockenskräddare Anders Sundbom och 1785 sockenskräddare Petter Löfgren.Eller blev hennes andra äktenskap på något sätt och av någon anledning upplöst, då ju hennes andra man sedan aldrig tycks nämnas i samband med henne?Med köpman Per Boström.År 1691 Annandag jul gav han testamente efter sin fader och moder begravna i kyrkan, med 15 daler.Under de sista åren hade hon fattigunderstöd.Död av bröstvärk o hosta.
Minnet av mor Hanna står för barnen som minnet av en kvinna i ständigt arbete.