Den nye byen fikk spil nu dansk matematik gange navnet Christiania og ble en festningsby omgitt av voller, med Akershus festning som citadell.
Han återfick dock egendomen sedan han svurit trohetsed till svenska kronan och dog på slottet 1667.
Denna släkt dog ut under 1500-talets första hälft, men ägandet av Karsholm hade upphört drygt 100 år tidigare.Oktober 1945, etter å vært holdt som fange der siden mai samme.Foto: Fred Lundberg, Hörby.Exempel på detta är de bingo lakrids kugler flesta vasaslott, som Gripsholm, Kalmar slott och Vadstena slott.Förlusten för danskarna innebar att Kung Christian fick hastigt lämna sitt läger på Svenstorp och därmed den beställda segermåltiden.Tidigare ingick gårdshusen i Glumslövs by, väster om kyrkan, men när skiftesreformen genomfördes nybyggdes den korsvirkesgård som fanns kvar på Örenäs gård till c:a 1870.Detta blev inledningen till ätten Ramels engagemang i de skånska godsen och c:a 100 år på Bäckaskog.
Han blev med tiden en av det svenska kungahusets förtrogna och utnämndes till överhovstallmästare.
Efter drottningens död åtnjöt hon fortsatt förtroende hos Christian IV, som engagerade sig i planeringen av Svenstorps slott genom att rekommendera Steenwinckel som arkitekt.
Tidigare fanns det en renässansträdgård med en damm och ett åttakantigt lusthus i anslutning till huset.Det gamle kruttkammeret under slottskirken ble ominnredet til fire fangehull, hvorav to fortsatt eksisterer.I takt med befolkningsökningen och därmed den befarade utrymmesbristen i kyrkorna, revs eller stängdes åtskilliga romanska kyrkor.Høvedsmenn (utdrag) rediger rediger kilde Fra 1572 var stattholderen også øverstkommanderende på Akershus festning Militære kommandanter rediger rediger kilde Årstall angir utnevnelsesår.Denna redovisning ledde till närmare relationer till kung Gustaf III och när generalamiral Trolle dog utnämndes Ehrensvärd till chef för amiralitetet 1784.1874 avlade han studentexamen vid Stockholms gymnasium.Skånska Slott, Gods och Herresäten (och någon enstaka slottsliknande byggnad skånska slott har presenterats 1000-tals gånger tidigare och det finns massor av olika hemsidor och böcker.Här kunde han, ostörd av ständerna, diskutera frågorna med de adelsmän som han hade förtroende för, bl a ägaren till Skarhult, greve Magnus Fredrik Brahe.De flesta arterna finns i de mest regnrika områdena av Asien som Himalaya, Burma, sydvästra Tibet, Yunnan och Sichuan, där de växer på upp till femtusen meters höjd.