Av og til skjer det at to personer som vanligvis forstår hverandre godt, plutselig ikke kommer overens lenger.
Det er den tyske biologen Olaf Kruse som var ansvarlig for denne forskningen og funnene hans ble rapportert.
Åge Grønning, hvordan fikk du ideen til boken?Det handler om bevissthet.Raske vibrasjoner innebærer at er nærmere lyset i sin sjel, og trege vibrasjoner holder oss fanget i problemene- og den mørkere delen i dualitetens verden.Slike disharmoniske frekvenser skjer hovedsakelig i våre tanker og følelser og har sin rot som sagt i vår følelse av uverdighet.Vi vet det finnes lydvibrasjoner som kan ødelegge glass eller bindingene i materie (infrasonisk eller motsatt helbrede ødelagte bindinger (ultrasonisk).Du er et selvvalgt uttrykk for en større bevissthetsform som lærer om seg lotto uge 7 2018 selv gjennom intrigene i tilværelsens magiske spill og du en aktiv medskaper om du er bevisst det eller ikke.Alle tall har unike egenskaper, og hvis man kjente til hvilke tall som dannet en persons vibrerende energi, ville man forstå vedkommendes egenskaper.Kjennetegn på lavfrekvente energier er følelser som frykt, angst, stress, sinne, misunnelse, sjalusi, angrep og fordømmelse, bekymringer, skyldfølelse, depresjoner og sykdom.Det er også fastslått at lavfrekvente følelsesmessige tilstander skaper hull i energifeltet (auraen) som er store nok til at andre ikke-forenlige lavere frekvenser kan gå inn i kroppen i form av forskjellige sykdomsfrekvenser osv.De møtes i all hemmelighet på en restaurant i Bergen sentrum.Finnes det da magiske ord?
Det er som ordtaket «Veien blir til mens efterløn bonus udbetaling man går.» Å skrive er en hobby jeg slapper av med.Ordet må uttrykkes på en spesiell frekvens, hvis ikke vil det ikke ha effekt.Liker oss svært godt i noen byer eller land, og andre steder liker man seg ikke.Rimelig fort bestemte jeg meg for at innledningen skulle handle om Viggo Østvold slik at leseren kunne bli noe kjent med denne karakteren.Absolut en karakter jeg er glad er kommet med i handlingen.Det samme gjelder det motsatte fenomenet.Dagens materialistiske vitenskapsverden tar utgangspunkt i at alt er skapt av materie.