Efter Thotts övertagande brann slottet åter ner och återuppbyggdes 1629 för att restaureras till sin nuvarande exteriör vid en ombyggnad åren.
Arkitekten var starkt påverkad av sin läromästare.
Frithiofs saga av Esaias Tegnér blev den viktigaste inspirationskällan i skolorna och hemmen.I Skåne hade den gått långsammare än i landet i övrigt, eftersom 1600-talets många krig förorsakat missväxt och sjukdomar som höll nere tillväxten under 1700-talets första årtionden.Det fick till följd att danska arkitekter som Christian Zwingman och Ferdinand Meldahl anlitades flitigt för såväl restauration som nybyggnation av de skånska godsen.Redan grosvenor casino london dress code 1805 lät dåvarande ägaren, Otto Ramel, bygga till en tredje våning i huvudbyggnaden.När han dog 1861 övergick ägandet till dottern och hennes man greve Baltzar von Platen, son till kanalbyggaren med samma namn.Von Hallwyl kommer till Skåne År 1902 inköpte Walter bwin casino bonus löschen och Wilhelmina von Hallvyl, Vegeholm slott och egendom till yngsta dottern Irma och hennes make Wilhelm von Geijer.
Frederik I valdes och Niels Nielsen Brahe greps och dömdes till döden.Trots sin allvarliga mening hade han glimten i ögat och en välgörande distans, även till sin egen person.Ebbe Ulfeldt var en kontroversiell person i sin samtid och lika hyllad som han var under Christians dagar, lika avskydd blev han efter Frederik III:s tillträde år 1634.Domen förklarades senare ogiltig, men han återvände aldrig till Ericsholm utan lät försälja godset till Helle Rosencrantz, änka efter riksrådet inget konto casino Niels Trolle till Trollholm (Själland).Örtofta blev på så sätt undantaget och inordnat i den adliga eller kungliga godsjurisdiktionen.En kort period i början av 1600-talet ägdes Bjersjöholm av släkten Ovesen Urup till Ovesholm.Lennart Westerlund (nr 6 på bilden).
De hade sedan urminnes tider ägt och brukat sin jord under dansk överhöghet och stod nu inför ett svenskt styre som dessutom ville lägga beslag på deras egendom.