gavnø slot wiki

Gavnø blev restaureret i 1913 ved den dygtige herregårdsarkitekt Jens Ingwersen, der især gennemførte en renovering af kortspil 10000 kapellet, hvorved den oprindelige klosterkirke genskabtes.
Cafeteria, gavnø-fonden (baron Otto Reedtz-Thott gavnø Gods er.300 hektar med Vejløgård, Tinghøjgård og Sofusminde.Dertil kommer Otto Thotts enestående malerisamling, som også omfatter en række kopier af adelsportrætter fra renæssancen.Gavnø Castle, an impressive Rococo building with an attractive park.Bygherren Otto Thott, hvis slægt stadig ejer godset, var en gudsbenådet samler.Kongehuset havde her et lukket jagtterræn i 1200-tallet, men allerede i slutningen af 1100-tallet ejede.Located some 6 km south-west.Den trefløjede hovedbygning er opført i 1755 på fundamenterne af et senmiddelalderligt nonnekloster.Interiør, gavnøs indre er ligeledes et resultat af Otto Thotts indsats.Sydsjælland, Næstved Kommune, 7 km sydvest for Næstved.Et hjørnetårn opførtes i nordøst.Oprindelig en del af dominikanerklostret; men med inventar fra baroktiden, hvor især altertavlen og prædikenstolen udmærker sig.
Restaureret 1913 og 1952-62.Broen til Gavnø med Gavnø Slot i baggrunden.Gavnøs oprindelse som et senmiddelalderligt nonnekloster kommer til orde i kapellet, eller rettere klosterkirken, der nu er en del af sydfløjen.1, gavnø is now associated mainly with.Her slottet prag öppettider plantede man så de 12 apostle 12 lindetræer, som er yderst populære i slotsparken, hvornår udbetaler norliv bonus og som kan findes flere steder.Stammer ligeledes fra Thotts ombygning, der stod færdig omkring 1755.3 hurtige om Gavnø Slot.