Frygten for terror er ikke længere per automatik et neutraliserende middel mod kritik af den stigende overvågning og kriminalisering af solidaritetsarbejde.
Med overgangen til selveje.Men de nyliberale visioner er intakte.Krig, krigstrusler og terror, krigene i Afghanistan og Irak har skabt borgerkrigslignende situationer i begge lande, tusinder civile er blevet dræbt og atter tusinder drevet på flugt.Et massivt folkeligt pres vil være nødvendigt for at gennemtvinge internationale klimaaftaler, der er tilstrækkelig vidtgående og omfattende.Også internationalt er der røre blandt studerende, og i oktober blev det tredje European Student Social Forum afholdt i Athen under parolerne fra den såkaldte Bakaiku Deklaration, der går imod kommercialiseringen af uddannelsessystemet og arbejder for et demokratisk organiseret, internationalt orienteret, uafhængigt uddannelsessystem med lige.Vi vil fremlægge disse ideer i diskussioner, og vi vil tage initiativ til, at opgaverne bliver ført ud i livet.En situation, hvor vi ensidigt skal argumentere imod en viking lotto results norge international militær intervention mod et af verdens mest reaktionære og undertrykkende religiøse regimer vil derfor blive svær at navigere.På grund af olien USA-imperialismens strategiske mål.
Implementeringen af statsfinansieret kapitalisme gennem pengene-følger-borgeren, hvor folk kan tage statens penge med over i finansieringen af private behandlinger, underminerer hele behandlingssystemet.
Det gav Fogh et godt kort på hånden, som han benyttede ved flere lejligheder i valgkampen.
Imens stiger jul på slottet tekster nærmer massive miljødelæggelser som følge af menneskeskabte klimaforandringer sig med faretruende hast.Regeringen har været en klimapolitisk skandale de første seks år, og dens ageren viser fortsat, at kravet om øget vækst har forrang frem for sikring af en beboelig klode.Organisationer som Erhvervsskolernes Elevorganisation, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning og Danske Studerendes Fællesråd samt Sygeplejerske- og pædagogstuderende mobiliserede bredt til velfærdsdemonstrationerne.Det må høre op, for bevarelsen af livsbetingelserne på jorden kræver en verdensomspændende indsats, hvor de største forurenere må gå forrest.I denne tekst forsøger vi ikke at præsentere en samlet overordnet analyse af den internationale kapitalisme.10 års fængsel for T-shirt-solidaritet, i retssagen mod tøjfirmaet FightersLovers bliver en af anti-terrorlovgivningens mest problematiske bestemmelser afprøvet.Under alle omstændigheder er de 25 et mål for opgaver der skal udliciteres, ikke for hvor meget der skal udbydes.Ganske vist har Sarkozy i den nye traktat fået strøget de åbenlyse nyliberale målsætninger om prisstabilitet og konkurrenceevne nogle steder i teksten.Dertil kommer deregulering af statslige lotto 20 maja 2017 kontrolforanstaltninger.